BEFORE YOU KNOW IT ----   GALVESTON PREMIER  -----  otis ike